Ailə haqqında

 

 

Evlənsən səni qayıracaqlar

Yaşasın arvad xəyanəti

Ən ideal ata haqqında

Sox balanı götünə

Kişidir bu

Ailə dəyərlərini qoruyaq

Qeyrətli olmağın yolu

Ailəsindən qaçan professor

Ər arvadla birlikdə yaşamaz

Poxu axıra qədər ye

Kişilər ölkəsi Azərbaycan

Balalar haqqında etüdlar